Skapa en hållbar arbetsmiljö för välmående och framgång

Genom att:

– Stärka friskfaktorerna i verksamheten

– Öka teamkänslan i arbetsgruppen

– Bygga en robust & hälsofrämjande företagskultur

Vill ditt företag:

Ett hjärta som symbol för frisknärvaro och välmående

ÖKA FRISKNÄRVARON

En bild på en människa i fronten och fler bakom som symbol för ledarskap och medarbetarskap

STÄRKA LEDARSKAPET & MEDARBETARSKAPET

Ett handslag som symbol för engagemang

ÖKA ENGAGEMANGET

Tummen upp som symbol för en attraktiv arbetsgivare.

BLI EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

I så fall har du kommit rätt. Jag hjälper er att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom:

Erbjudande just nu – “5 tips – Så fångar du upp tidiga signaler på ohälsa”

Jag bjuder just nu på handfasta tips för dig som vill jobba förebyggande för en god arbetsmiljö och hinna fånga upp signaler i tid innan det resulterar i långtidssjukskrivningar, konflikter eller andra arbetsmiljöproblem. Ladda ner PDF:en gratis här nedan:

Låt mig hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet för både organisation och människorna i den!

4CHANGE är konsultföretaget som brinner för att jobba med verksamheter och människor i förändring. Mitt i ett förändringsarbete kan det vara svårt att navigera och skapa goda förutsättningar för välmående och framgång. Vi hjälper er att arbeta utifrån fyra betydande perspektiv i förändringsarbetet för att lättare kunna se helheten, nämligen:

1. SAMHÄLLSPERSPEKTIV

Det förebyggande arbetet blir allt viktigare i ett samhälle i ständig förändring. Vi står inför stora utmaningar och den psykiska ohälsan i arbetslivet ökar markant. Läs mer om tjänster inom detta perspektiv här.

2. ORGANISATIONSPERSPEKTIV

En organisatorisk och social arbetsmiljö har är en betydande friskfaktor. Skapa en robust organisation med tydligt uppdrag, tydliga mål och tydlig värdegrund som genomsyrar hela verksamheten? Läs mer om tjänster inom detta perspektiv här.

3. GRUPPERSPEKTIV

Effektiva team kännetecknas av gott medarbetarskap, samsyn och balans. Vi behöver skapa balans mellan krav och resurser och skapa ett team som kännetecknas av förtroendefullt samarbete, högt engagemang och välmående. Läs mer om tjänster inom detta perspektiv här.

4. INDIVIDPERSPEKTIV

Ett samhälle i ständig förändring påverkar både verksamheter och grupper som verkar i dem. I slutändan finns den enskilde individen som ska vara hållbar på lång sikt. De tidiga insatserna för att förebygga ohälsa och skapa balans är ovärderliga. Läs mer om tjänster inom detta perspektiv här.


OM 4CHANGE

Jag som driver företaget heter Anna Eliasson och har de senaste 13 åren jobbat med förändringsarbete och hälsofrämjande insatser på olika sätt, både på individ och verksamhetsnivå främst genom utbildning, coachning och projektledning. För mig är det viktigt att kunna se det friska i verksamheten och hos människan och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt.

KUNDEN I FOKUS

Alla verksamheter är olika och därav är det viktigt för mig att skapa en god kunddialog för att få kunskap om ert behov och er verksamhet. På så sätt kan jag anpassa upplägget och inkludera era befintliga arbetsmetoder, strategier och dokument i utbildningen.

Jag träffar dig gärna över en kopp kaffe eller varför inte en digital fika, för att höra mer om vilka utmaningar ni står inför och för att kunna diskutera hur jag kan hjälpa er.

REFERENSER

“Anna är en fantastisk projektledare med stort driv och förmåga att motivera, engagera människor och gå i mål med högt uppsatta mål. Rekommenderar Anna varmt “

Carolina Engström – Business Director, Alumni

“Anna har varit nyckeln för vår kommuns utveckling av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Anna har genom flera samarbetsprojekt varit en engagerad kraft i allt från upplägg av strategi till genomförandet av utbildningar och projekt. Anna har alltid haft hög kvalitet på sitt upplägg och är alltid en efterfrågad resurs i vår organisation.”

Maria Wallmyr- HR strateg Alingsås kommun

“Det har varit ett privilege att jobba med Anna. Hennes energi, driv framåt och engagemang smittar. Hon har en fallenhet för att inspirera, att stå på scenen och ge alla i rummet en upplevelse att vara sedda. Hon undervisar med skärpa, kunnighet och smarthet och är mycket omtyckt av kunderna. Hennes kompetensbredd är omfattande, från hälsoperspektivet på individnivå till de organisatoriska och strategiska ordningarna som ger en hälsosam arbetsmiljö.”

Charlotta Fritsch – Organisationskonsult

AKTUELLT JUST NU

En work shop kring hur ni skapar ett fungerande team på distans. Genom digitala verktyg och digitala grupprum ser vi till att skapa interaktivitet och kreativitet. Hör av dig så ser vi hur jag kan hjälpa just er!

Erbjud medarbetarna en föreläsning kring hur vi skapar en hållbar hälsa på lång sikt. Hur förebygger vi stressrelaterad ohälsa och skapar balans i vår (arbets)vardag? Livspusslet är svårt att få ihop men konsten att lägga ett pussel är att ta en bit i taget.


Vill ditt företag ha en annorlunda kick-off eller team-aktivitet?

Hör av dig så tar jag med er ut i skogen!

Läs mer om vad som är på gång just nu här

HUR HÅLLBAR ÄR DIN VERKSAMHET?