Skapa en hållbar arbetsmiljö för välmående & framgång!

GENOM ATT:

STÄRKA FRISKFAKTORERNA – ÖKA TEAMKÄNSLAN OCH

BYGGA EN ROBUST OCH HÄLSOFRÄMJANDE FÖRETAGSKULTUR

Vill ditt företag:

Ett hjärta som symbol för frisknärvaro och välmående

ÖKA FRISKNÄRVARON

En bild på en människa i fronten och fler bakom som symbol för ledarskap och medarbetarskap

STÄRKA LEDARSKAPET & MEDARBETARSKAPET

Ett handslag som symbol för engagemang

ÖKA ENGAGEMANGET

Tummen upp som symbol för en attraktiv arbetsgivare.

BLI EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

I så fall har du kommit rätt. Jag hjälper er att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom:

Låt mig hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet för både organisation och människorna i den!

4CHANGE är konsultföretaget som brinner för att jobba med verksamheter och människor i förändring. Mitt i ett förändringsarbete kan det vara svårt att navigera och skapa goda förutsättningar för välmående och framgång. Vi hjälper er att arbeta utifrån fyra betydande perspektiv i förändringsarbetet för att lättare kunna se helheten, nämligen:

1. SAMHÄLLSPERSPEKTIV

Det förebyggande arbetet blir allt viktigare i ett samhälle i ständig förändring. Vi står inför stora utmaningar och den psykiska ohälsan i arbetslivet ökar markant. Läs mer om tjänster inom detta perspektiv här.

2. ORGANISATIONSPERSPEKTIV

En organisatorisk och social arbetsmiljö har är en betydande friskfaktor. Skapa en robust organisation med tydligt uppdrag, tydliga mål och tydlig värdegrund som genomsyrar hela verksamheten? Läs mer om tjänster inom detta perspektiv här.

3. GRUPPERSPEKTIV

Effektiva team kännetecknas av gott medarbetarskap, samsyn och balans. Vi behöver skapa balans mellan krav och resurser och skapa ett team som kännetecknas av förtroendefullt samarbete, högt engagemang och välmående. Läs mer om tjänster inom detta perspektiv här.

4. INDIVIDPERSPEKTIV

Ett samhälle i ständig förändring påverkar både verksamheter och grupper som verkar i dem. I slutändan finns den enskilde individen som ska vara hållbar på lång sikt. De tidiga insatserna för att förebygga ohälsa och skapa balans är ovärderliga. Läs mer om tjänster inom detta perspektiv här.


OM 4CHANGE

Jag som driver företaget heter Anna Eliasson och har de senaste 13 åren jobbat med förändringsarbete och hälsofrämjande insatser på olika sätt, både på individ och verksamhetsnivå främst genom utbildning, coachning och projektledning. För mig är det viktigt att kunna se det friska i verksamheten och hos människan och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt.

KUNDEN I FOKUS

Alla verksamheter är olika och därav är det viktigt för mig att skapa en god kunddialog för att få kunskap om ert behov och er verksamhet. På så sätt kan jag anpassa upplägget och inkludera era befintliga arbetsmetoder, strategier och dokument i utbildningen.

Jag träffar dig gärna över en kopp kaffe eller varför inte en digital fika, för att höra mer om vilka utmaningar ni står inför och för att kunna diskutera hur jag kan hjälpa er.

Så tveka inte att kontakta mig!

Här kan du läsa mer om mig och 4CHANGE

Kolla gärna in Youtube kanalen där jag lägger upp tips, inspiration och information.


AKTUELLT JUST NU

En work shop kring hur ni skapar ett fungerande team på distans. Genom digitala verktyg och digitala grupprum ser vi till att skapa interaktivitet och kreativitet. Hör av dig så ser vi hur jag kan hjälpa just er!

Erbjud medarbetarna en föreläsning kring hur vi skapar en hållbar hälsa på lång sikt. Hur förebygger vi stressrelaterad ohälsa och skapar balans i vår (arbets)vardag? Livspusslet är svårt att få ihop men konsten att lägga ett pussel är att ta en bit i taget.

Vill ditt företag ha en annorlunda kick-off eller team-aktivitet?

Hör av dig så tar vi med er ut i skogen!

Läs mer om vad som är på gång just nu här.

HUR HÅLLBAR ÄR DIN VERKSAMHET?