Alla ska ha en arbetsplats att längta till!

Bygg en robust & hälsofrämjande företagskultur

4CHANGE är er samarbetspartner när ni vill skapa en lärande organisation där både verksamhet och människorna i den blir hållbara på lång sikt. 4CHANGE hjälper er att arbeta med både den organisatoriska så som den sociala arbetsmiljön för att skapa välmående och resultat i verksamheten. Erbjuder tjänster inom följande områden:

Låt mig hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet för både organisation och människorna i den!

4CHANGE är konsultföretaget som brinner för att jobba med verksamheter och människor i förändring. Mitt i ett förändringsarbete kan det vara svårt att navigera och skapa goda förutsättningar för välmående och framgång. Vi hjälper er att arbeta utifrån fyra betydande perspektiv i förändringsarbetet för att lättare kunna se helheten, nämligen:

1. SAMHÄLLSPERSPEKTIV

Det förebyggande arbetet blir allt viktigare i ett samhälle i ständig förändring. Vi står inför stora utmaningar och den psykiska ohälsan i arbetslivet ökar markant. Läs mer här.

2. ORGANISATIONSPERSPEKTIV

En organisatorisk och social arbetsmiljö har är en betydande friskfaktor. Skapa en robust organisation med tydligt uppdrag, tydliga mål och tydlig värdegrund som genomsyrar hela verksamheten? Läs mer här.

3. GRUPPERSPEKTIV

Effektiva team kännetecknas av gott medarbetarskap, samsyn och balans. Vi behöver skapa balans mellan krav och resurser och skapa ett team som kännetecknas av förtroendefullt samarbete, högt engagemang och välmående. Läs mer här.

4. INDIVIDPERSPEKTIV

Ett samhälle i ständig förändring påverkar både verksamheter och grupper som verkar i dem. I slutändan finns den enskilde individen som ska vara hållbar på lång sikt. De tidiga insatserna för att förebygga ohälsa och skapa balans är ovärderliga. Läs mer här.


OM 4CHANGE

Jag som driver företaget heter Anna Eliasson och har de senaste 15 åren jobbat med förändringsarbete och hälsofrämjande insatser på olika sätt, både på organisations, grupp och individnivå. För mig är det viktigt att kunna se det friska i verksamheten och hos människan och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt.

LÄS GÄRNA MINA ARTIKLAR NEDAN:

KUNDEN I FOKUS

Alla verksamheter är olika och därav är det viktigt för mig att skapa en god kunddialog för att få kunskap om ert behov och er verksamhet. På så sätt kan jag anpassa upplägget och inkludera era befintliga arbetsmetoder, strategier och dokument i utbildningen eller processen.

Jag träffar dig gärna över en kopp kaffe eller varför inte en digital fika, för att höra mer om vilka utmaningar ni står inför och för att kunna diskutera hur jag kan hjälpa er.


REFERENSER

”Anna är en fantastisk projektledare med stort driv och förmåga att motivera, engagera människor och gå i mål med högt uppsatta mål. Rekommenderar Anna varmt ”

Carolina Engström – Business Director, Alumni

”Anna har varit nyckeln för vår kommuns utveckling av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Anna har genom flera samarbetsprojekt varit en engagerad kraft i allt från upplägg av strategi till genomförandet av utbildningar och projekt. Anna har alltid haft hög kvalitet på sitt upplägg och är alltid en efterfrågad resurs i vår organisation.”

Maria Wallmyr- HR strateg Alingsås kommun

”Det har varit ett privilege att jobba med Anna. Hennes energi, driv framåt och engagemang smittar. Hon har en fallenhet för att inspirera, att stå på scenen och ge alla i rummet en upplevelse att vara sedda. Hon undervisar med skärpa, kunnighet och smarthet och är mycket omtyckt av kunderna. Hennes kompetensbredd är omfattande, från hälsoperspektivet på individnivå till de organisatoriska och strategiska ordningarna som ger en hälsosam arbetsmiljö.”

Charlotta Fritsch – Organisationskonsult

”Om sanningen ska fram”

Jag är stolt ambassadör för Columbi. Med hjälp av Columbi tar vi tillsammans reda på sanningen om gruppens nuläge. Dags att slopa de vanliga enkäterna som ofta tar tid att bearbeta och analysera. Här tar vi reda på hur vi har det här och nu och veckan efteråt arbetar vi med planen framåt utifrån vårt nuläge.

Med hjälp av det underlag som framkommer kan vi tillsammans gå från ord till handling och hitta en gemensam väg framåt. Columbi hjälper er att kartlägga exempelvis upplevd arbetsmiljö, kultur, värderingar och kvalitet. Nyfiken?


Vill ditt företag ha en annorlunda kick-off eller team-aktivitet?

Hör av dig så tar jag med er ut i skogen!

Läs mer om vad som är på gång just nu här