TJÄNSTEUTBUD

UTBILDNINGAR OCH KURSER

Jag tror på upplevelsebaserad inlärning som är förankrad i verksamheten. Därav sker många av utbildningarna och kurserna i work shop form där deltagarna görs delaktiga. Jag väver in era befintliga dokument och jobbar praktiskt med “hur:et” utifrån detta. Nedan följer några av de vanligaste utbildningarna, kurserna och föreläsningarna jag erbjuder.

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – Grundutbildning för chefer och skyddsombud
 • Kränkande särbehandling – Fördjupningsutbildning kopplat till OSA för chefer och skyddsombud
 • Kommunikation och delaktighet – Fördjupningsutbildning kopplat till OSA för chefer och skyddsombud
 • Handledarutbildning inom After Action Review (Lär mer här)
 • Organisationspusslet – Föreläsning om friskfaktorer i arbetslivet för ledningsgrupper, chefer och skyddsombud
 • En pusselbit i taget – Föreläsning om att skapa en hållbar hälsa och balans på lång sikt
 • Har vi råd att inte förbygga? – Föreläsning för ledningsgrupper om vinsterna med ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt i verksamheten

LEDARSKAPS- OCH GRUPPUTVECKLING

Vi behöver ständigt utvecklas i vårt ledarskap och vårt medarbetarskap för att må bra och för att verksamheten ska vara hållbar. Jag hjälper till med den personliga utvecklingen för välmående och framgång i verksamheten. Nedan finner ni några av de insatser jag erbjuder.

 • Ett förtroendefull team är ett effektivt team – Grupputveckling under flera tillfällen för att skapa ett team som mår bra, har ett tydligt uppdrag och tar till vara på varandras styrkor
 • Ledarskapsutveckling utifrån “Organisationspusslet” – Work shop om hur du som ledare jobbar med friskfaktorerna i din verksamhet och förebygger ohälsa både på grupp och individnivå.
 • Stresshantering – Grupp
 • Kartläggning på grupp och organisationsnivå genom Columbi Knowledge (läs mer nedan).
 • Att leda på distans – Digital föreläsning om hur du som chef jobbar med arbetsmiljö när vi arbetar hemifrån.
 • Hälsofrämjande ledarskap – Föreläsning för chefer och arbetsledare
 • Medarbetarskap i förändring – Föreläsning för medarbetare
 • Återhämtning – Om konsten att skapa balans. Föreläsning om återhämtningen betydelse för hälsan.

“Om sanningen ska fram”

Jag samarbetar även med Columbi Knowledge AB.

Med utgångspunkt i en öppen fråga tar Columbi fram de subjektiva insikter som sammantaget utgör gruppens inre sanning om nuläget. Columbis koncept hjälper oss att kartlägga upplevd arbetsmiljö, kultur, värderingar och kvalitet. En Columbi består av två delar: en kartläggning med en digital intervju samt en analyserande workshop eller avstämning. Den digitala intervjun ger både jämförbara kvantitativa tal samt kvalitativ information. Tillsammans visar dessa det upplevda nuläget. Rapporten tjänar som grund för samtal med en grupp i en workshop, som avstämning av läget och som bas för planering framåt.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer, eller surfa in på hemsidan för att läsa mer.

RÅDGIVNING OCH COACHANDE SAMTAL

Ibland behöver vi stöttning och råd på individnivå för att komma vidare med något. Därför erbjuder jag medarbetare och chefer stöttning i exempelvis:

 • Coachande stödsamtal inom stresshantering eller livsstilsförändring – Sker med fördel utomhus genom “Walk and talk”, kan även erbjudas digitalt.
 • Rådgivning för chefer gällande hälsofrämjande ledarskap, förebyggande hälsoarbete eller stresshantering.

Jag erbjuder även privatpersoner coachande stödsamtal inom stresshantering och livsstilsförändring. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!