TJÄNSTEUTBUD

Ert behov är min utgångspunkt i alla mina insatser. Antingen behöver ni konsulthjälp en längre tid eller så behöver ni punktinsatser för att utveckla verksamheten och fylla på med kunskap. Nedan finner du exempel på insatser jag erbjuder.

Exempel på utbildningar:

 • BAM utbildning – Bättre arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
 • ’Certifieringsutbildning i After Action Review. Läs mer här!’Certifieringsutbildning i After Action Review. Läs mer här!
 • Utbildningar inom organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Medarbetarskap & engagemang
 • Kommunikation & delaktighet
 • Hälsofrämjande organisation

Exempel på uppdrag:

 • Konsten att skapa förtroendefulla team
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Nulägesbeskrivning genom Columbi – Läs mer här!
 • Stresshantering – grupp
 • Ledarskap & medarbetarskap
 • Team Pro kartläggning & workshop
 • Team-building

Exempel på tjänster:

 • Stödjande coachsamtal för individer i riskzon för stressrelaterad ohälsa
 • Livsstilscoachning
 • Handledning ledarskap

Organisation, grupp och individ i fokus!

4CHANGE jobbar med helheten i verksamheten för att skapa förutsättningar för både välmående och framgång. Medarbetare och chefer som förstår sitt uppdrag, sina mål och hur de tar sig dit skapar är en bra grogrund för engagemang och delaktighet i hela verksamheten.

Jag tror på upplevelsebaserad inlärning som är förankrad i verksamheten. Därav sker många av utbildningarna och kurserna i work shop form där deltagarna görs delaktiga. Jag väver gärna in era befintliga dokument och rutiner och jobbar praktiskt med ”hur:et” utifrån detta.

Vi behöver ständigt utvecklas i vårt ledarskap och vårt medarbetarskap för att må bra och för att verksamheten ska vara hållbar. Jag brinner för att jobba med att utveckla förtroendefulla och effektiva team. Ett gott ledarskap är beroende av ett gott medarbetarskap och vice versa.

Jag jobbar med teamutveckling på olika sätt men bland annat genom att göra en nulägesbeskrivning med hjälp av Columbi för att ta reda på sanningen här och nu. Läs mer om detta här. Jag hjälper även företag att jobba med teamutveckling, lärande och engagemang på olika sätt bland annat genom Team Pro workshop som är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskningen. Jag utbildar även chefer, gruppledare, HR eller projektledare inom den evidensbaserade metoden After Action Review. Läs mer om detta här.

Jag erbjuder även privatpersoner coachande stödsamtal inom stresshantering och livsstilsförändring. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!