TJÄNSTEUTBUD

UTBILDNINGAR OCH KURSER

Jag tror på upplevelsebaserad inlärning som är förankrad i verksamheten. Därav sker många av utbildningarna och kurserna i work shop form där deltagarna görs delaktiga. Jag väver in era befintliga dokument och jobbar praktiskt med “hur:et” utifrån detta. Nedan följer några av de vanligaste utbildningarna, kurserna och föreläsningarna jag erbjuder.

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – Grundutbildning för chefer och skyddsombud – 3 timmar
 • Kränkande särbehandling – Fördjupningsutbildning kopplat till OSA för chefer och skyddsombud – 3 timmar
 • Kommunikation och delaktighet – Fördjupningsutbildning kopplat till OSA för chefer och skyddsombud – 3 timmar
 • Organisationspusslet – Föreläsning om friskfaktorer i arbetslivet för ledningsgrupper, chefer och skyddsombud – 1-2 timmar
 • En pusselbit i taget – Föreläsning om att skapa en hållbar hälsa och balans på lång sikt – 1-2 timmar
 • Har vi råd att inte förbygga? – Föreläsning för ledningsgrupper om vinsterna med ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt i verksamheten

LEDARSKAPS- OCH GRUPPUTVECKLING

Vi behöver ständigt utvecklas i vårt ledarskap och vårt medarbetarskap för att må bra och för att verksamheten ska . Jag erbjuder att på olika hjälpa till med den personliga utvecklingen för välmående och framgång i verksamheten. Nedan finner ni några av de insatser jag erbjuder.

 • Ett förtroendefull team är ett effektivt team – Grupputveckling under flera tillfällen för att skapa ett team som mår bra, har ett tydligt uppdrag och tar till vara på varandras styrkor
 • Ledarskapsutveckling utifrån “Organisationspusslet” – Work shop om hur du som ledare jobbar med friskfaktorerna i din verksamhet och förebygger ohälsa både på grupp och individnivå.
 • Hälsofrämjande ledarskap – Föreläsning för chefer och arbetsledare 1-2 timmar
 • Medarbetarskap i förändring – Föreläsning för medarbetare 1-2 timmar
 • Återhämtning – Om konsten att skapa balans. Föreläsning om återhämtningen betydelse för hälsan. 2 timmar

RÅDGIVNING OCH COACHANDE SAMTAL

Ibland behöver vi stöttning och råd på individnivå för att komma vidare med något. Därför erbjuder jag medarbetare och chefer stöttning i exempelvis:

 • Coachande stödsamtal inom stresshantering eller livsstilsförändring – Kan även ske utomhus genom “Walk and talk”
 • Rådgivning för chefer gällande hälsofrämjande ledarskap, förebyggande hälsoarbete eller stresshantering.

Jag erbjuder även privatpersoner coachande stödsamtal inom stresshantering och livsstilsförändring. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!