INDIVIDUTVECKLING

Perspektiv NUMMER FYRA i förändringsarbetet!

Som medarbetare i en föränderlig verksamhet så kan det finnas många utmaningar. Konsten är att hitta balans mellan krav och resurser och detta gäller inte enkom på arbetsplatsen utan även på vår fritid. Stressrelaterad ohälsa i arbetslivet är ett ständigt växande problem. Vi hjälper individer i olika typer av livsstilsförändringar med rådgivning och coachning inom:

  • Stresshantering
  • Kost
  • Motion
  • Återhämtning

Ta en kontakt med mig så kan jag hjälpa er ta tag i problemen redan vid tidiga signaler om ohälsa istället för att vänta tills någon blir sjukskriven.