PÅ GÅNG

Något som är viktigt i pandemins fotspår är att vara flexibel. Därför erbjuds upplägg utifrån er situation och behov. Antingen ses vi digitalt, eller så ses vi fysiskt. Eller varför inte ses utomhus? Dags att tänka utanför boxen och jag hjälper er gärna.

Nedan följer ett axplock av det som erbjudits under året:

Vad säger forskarna om arbetslivet efter pandemin och hur kan det komma att påverka er verksamhet? Få möjligheten att prata om affärsstrategier kopplat till omvärldsbevakning. Hur ska ni rusta oss för att ligga i framkant och på samma gång skapa en attraktiv arbetsplats?

Det ställes just nu stora krav på chefer då många arbetar hemifrån och ledarskapet har sällan varit så utmanande. Just nu erbjuder jag en digital föreläsning om hur du som chef kan arbeta med arbetsmiljöfrågorna på distans.

Kanske en work shop kring hur ni skapar ett fungerande team på distans kan vara aktuellt just nu? Genom digitala verktyg och digitala grupprum ser vi till att skapa interaktivitet och kreativitet. Hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa just er!

Varför inte flytta ut konferensen, styrelsemötet, ledningsgruppsmötet eller arbetsplatsträffen? Jag ornar med aktiviteter, övningar och mat över elden. Hör av dig om du vill att vi anordnar något för ditt företag.

Vill ditt företag ha en annorlunda kick-off eller team-aktivitet?

Hör av dig så tar vi med er ut i skogen!

Just nu kan jag erbjuda digitala inspirationsfrukostar eller kortare lunchföreläsningar via länk. Något för er?