ORGANISATIONSUTVECKLING

Perspektiv NUMMER TVÅ i förändringsarbetet!

Som organisation står de flesta inför stora utmaningar och omorganisationer är mer ett konstant tillstånd istället för en enskild satsning. Stressrelaterad ohälsa kostar företaget otroliga summor och det blir hög arbetsbelastning med hög sjukfrånvaro.

4change erbjuder kundanpassade utbildningar och work shops som exempelvis:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken
  • Konsten att se mönster och tidiga signaler på ohälsosam belastning
  • Kommunikation och delaktighet
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling
  • Hur motverkar vi stressrelaterad ohälsa i arbetslivet?
  • Hur stärker vi friskfaktorerna i verksamheten?

Hur motiverar vi medarbetarna i verksamheten och hur ser vi till att verksamheten och människorna i den är hållbara på sikt? Som arbetsgivare har vi ett ansvar att riskbedöma och förebygga ohälsa kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men hur gör vi i praktiken? Hur skapar vi balans mellan krav och resurser och hur ”friskbedömer” vi vår verksamhet?

Tveka inte att kontakta mig med era tankar och behov!