GRUPPUTVECKLING

Perspektiv NUMMER TRE i förändringsarbetet!

Välfungerande team där medarbetarna har en samsyn gällande mål, uppdrag, roller och arbetsmetoder är en stor friskfaktor för en hållbar verksamhet och minskar risken för stressrelaterad ohälsa.

Utmaningarna är att skapa inre drivkrafter, tydlig kommunikation och ett gott medarbetarskap. Jag hjälper er arbetsgrupp genom exempelvis utbildning, kurser och work shop med fokus på:

  • Effektiva team
  • Kommunikation och delaktighet
  • Medarbetarskap
  • Förtroendefullt samarbete
  • Stresshantering
  • Återhämtning

Ta kontakt med mig så kikar vi på vilket behov din arbetsgrupp har!