SAMHÄLLSUTVECKLING

Det FÖRSTA PERSPEKTIVET i förändringsarbetet!

Vi lever i en föränderlig värld med ett tempo, informationsflöde och teknikutveckling som för många är svåra att hantera och anpassa sig till. Detta innebär stora utmaningar för verksamheter, organisationer och människorna i dem. När vi står inför problem och utmaningar så fastnar vi ofta i individperspektivet och försöker leta orsaker och samband där. Vi måste bli bättre på att zooma ut och se det ur ett större perspektiv. Vilket samhälle lever vi i och vad ställer det för krav på oss och hur påverkar det vår verksamhet? Vad behöver vi ta hänsyn till i vår verksamhet för att skapa en robust och lärande företagskultur där människor både vill och kan bidra utifrån sina bästa förmågor.

När jag går in i ett samarbete med ett företag så är det viktigt att ta reda på vart ni befinner er i dag och vart ert önskade läge är. Hur ska resan framåt se ut och vad i vår omgivning behöver vi ta hänsyn till för att nå målet?

    Kontakta mig gärna för mer information!