SAMHÄLLSUTVECKLING

Det FÖRSTA PERSPEKTIVET i förändringsarbetet!

Vi lever i en föränderlig värld med ett tempo, informationsflöde och teknikutveckling som för många är svåra att hantera och anpassa sig till. Detta innebär stora utmaningar för verksamheter, organisationer och människorna i dem. När vi står inför problem och utmaningar så fastnar vi ofta i individperspektivet och försöker leta orsaker och samband där. Vi måste bli bättre på att zooma ut och se det ur ett större perspektiv. Vilket samhälle lever vi i och vad ställer det för krav på oss och hur påverkar det vår verksamhet? Vad behöver vi ta hänsyn till i vårt arbete med att förebygga stressrelaterad ohälsa?

Jag erbjuder bland annat föreläsningar för att vidga perspektivet med ämnen som exempelvis:

  • Psykisk ohälsa i arbetslivet
  • Hälsoekonomi – Vad tjänar vi med förebyggande insatser?
  • Friskfaktorer
  • Människan i förändring

Kontakta mig gärna för mer information!