INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:

4CHANGE, Lapplandsgatan 6, 441 57 Alingsås

Din säkerhet är viktigt för oss så läs igenom hur vi behandlar, samlar in och lagrar dina personuppgifter för att säkerställa din integritet.

Denna integritetspolicy beskriver hur 4CHANGE (4CHANGE Alingsås), samlar in och behandlar information och personuppgifter från dig som privatperson, kund eller leverantör. Den beskriver även hur vi använder samt hur länge vi sparar denna information. Det är av stor vikt för oss att skydda din integritet och vi samlar in information och personuppgifter med största hänsyn enligt rådande lagar och bestämmelser (GDPR – Dataskyddsförordningen).

4CHANGE benämns även som ”vi”, ”oss”, ”vår” i policyn. 4CHANGE är en enskild firma, ett konsultföretag utan anställda.

Du som företag, leverantör eller privatperson benämns med ”du”, ”er”, ”era”, ”ert”, ”dig” och ”ditt” i policydokumentet.

Nedan beskrivs hur och vilken data som samlas in samt varför. Har du frågor gällande integritetspolicyn kan du maila info@4change.se eller ringa på tel (+46)703 67 08 03.

1.     Hur samlar vi in information och personuppgifter om dig?

Insamlandet av information om dig eller ditt företag kan ske direkt eller indirekt och rör sig främst om dina kontaktuppgifter så som exempelvis namn, jobbtitel, telefonnummer, e-post och adress. Med personuppgifter menas de uppgifter som kan identifiera en person så som exempelvis förnamn, efternamn och hemadress. Vi använder olika metoder för att samla in information och personuppgifter om er. Det kan ske antigen genom direktkontakt, automatisk insamling av data eller genom offentliga källor.

Direktkontakt:

– Du besöker vår hemsida eller annan landningssida och fyller i ett formulär för att ta del av erbjudanden, boka möten eller söka kontakt. Här får du alltid ge ditt samtycke till att delge oss dina kontaktuppgifter

– Du tar kontakt med oss via telefon, e-post, LinkedIn, Facebook, Instagram och ger oss dina kontaktuppgifter.

– Du köper en tjänst av oss.

– Du vill boka ett möte med oss.

– Du vill ta del av någon informationskampanj.

– Du ger oss feedback.

– Du är med i någon undersökning som vi genomför.

– Du godkänner att vi får skicka relevant information till dig i fortsättningen.

Automatisk insamling:

– Vi använder oss av kakor på vår webbplats som är små textfiler som lagras i din egen webbläsare och som gör din upplevelse på vår webbsida bättre och snabbare. Vi kan även samla in statistik samt information för att kunna ge våra kunder en bra och personanpassad uppföljning. Läs mer om hur vi använder kakor i vår Cookie policy.

Offentliga källor och tredje part:

– Offentliga uppgifter och kontaktinformation inom EU som exempelvis Allabolag.se, hitta.se, eniro.se, LinkedIn, Bolagsverket.

– Transaktions- och betalningsinformation via vårt CRM system där vår leverantör Infusion Software erbjuder tekniska tjänster och automatiserar våra leveranstjänster i de fall där detta behövs. Denna leverantör är baserad utanför EU/EES.

– Tekniska uppgifter från vår leverantör av CRM system, Infusion Software (KEAP).

– Analysverktyg så som Google Analytics som är baserad utanför EU.

– Annonser som sker via plattformar så som Facebook och Google och är baserad utanför EU.

2.     Vad gör vi med informationen?

Med ditt medgivande kan vi skicka information och kommunicera med dig om våra tjänster.

När du köper en tjänst hos oss så samlar vi in era uppgifter för att ni ska kunna ingå i ett avtal med oss samt att vi ska kunna offerera och fakturera för tjänster som vi erbjuder.

Under tiden vi ingår i ett samarbete så samlar vi även in uppgifter om ert företag för att kunna anpassa våra tjänster efter era behov och önskemål och ge bättre service.

Vi använder även informationen för att analysera och utvärdera våra tjänster och marknadsföringsinsatser för att kunna förbättra dessa i framtiden.

3.     Vilka uppgifter samlar vi in?

Uppgifter som samlas in är följande:

– Kontaktuppgifter så som faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, leveransadress och information som ni delat via sociala media.

– Identitetsuppgifter så som förnamn, efternamn, jobbtitel, telefonnummer, adress och e-postadress i de fall där det behövs.

– Betalningsuppgifter i de fall där ett köp ska genomföras.

– Transaktionsuppgifter som exempelvis betalningar via bankkonto eller Swish vid ett eventuellt köp.

– Intressen som du delgett oss.

– Feedback som du delgett oss.

– Uppgifter om hur du vill ha din marknadsföring och kommunikation med oss.

4.     Varför behöver vi dina personuppgifter?

Endast i de fall där vi behöver dina personuppgifter och det finns en laglig grund kommer vi att be om dessa. Detta görs främst för att vi ska kunna:

– Leverera en tjänst.

– Fakturera för köpt tjänst.

– För att vi ska kunna följa de bokföringsregler som finns.

– För att kunna skicka informationsprodukter och marknadsföringskampanjer.

Vi samlar inte in eller behandlar några känsliga uppgifter om dig så som religionstillhörighet, sexuell läggning, etnicitet, medicinsk data och politiska åsikter.

5.     Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna följa lagar, avtal och intresseavvägningar samlar 4CHANGE in personuppgifter om dig. Vi vill även kunna hålla en god kunddialog och relation och vill därför kunna utveckla våra tjänster hela tiden för att tillgodose kundens behov. Nedan finner ni på vilket sätt vi behandlar personuppgifter.

– När vi har en tänkbar, vilande eller pågående kundrelation med ett företag, organisation eller en privatperson vill vi kunna hålla kontakten, utveckla samarbetet och ge relevant marknadsföring och information. Därför samlar 4CHANGE in relevanta kontaktuppgifter, personuppgifter och information för att kunna leverera, administrera och utveckla våra tjänster. Kunduppgifterna kan även komma att användas för kundanalyser och för att följa upp vår interna verksamhet.

Intresseavvägning står som rättslig grund för behandling enligt ovan.

– Vid aktiva kundrelationer där affärsmässiga förbindelser så som avtal, uppdrag eller leverantörsförbindelser finns så kan vi behöva behandla personuppgifter för att kunna fullfölja de förpliktelser vi har.

Avtal står som rättslig grund för behandling enligt ovan.

– För att kunna uppfylla kraven inom bokförings- och skattelagstiftning kan vi behöva behandla era personuppgifter.

Rättslig förpliktelse står som rättslig grund för handling enligt ovan.

Din säkerhet är viktig för oss och vi följer lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att inte information kommer ut, tappas bort, förstörs eller delas med någon som inte har rätt att ta del av denna enligt vår integritetspolicy . Skulle ett dataintrång ske så kommer vi att anmäla detta till myndigheter samt informera dig om detta.

Om vår webbsida innehåller länkar till någon tredjepart så ansvarar inte 4CHANGE för hur dessa samlar in och delar dina personuppgifter. Du behöver då ta del av deras integritetspolicy och godkänna dessa.

6.     Vem får ta del av din information

Vi säljer inte personuppgifter till någon tredje part. Däremot kan dina uppgifter komma att delas med:

Underkonsulter som vi samarbetar med i våra uppdrag, leveranser och tjänster. Det kan även innefatta IT leverantörer och leverantörer av administrationsverktyg.

Professionella instanser så som jurist, revisor, bank och försäkringsbolag.

Myndigheter där vi enligt lag är skyldiga att lämna uppgifter så som till Skatteverket och Polisen.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES

4CHANGE har i dag inga samarbeten med företag utanför EU/EES men kan komma att ha leverantörer utanför EU/EES.

Om vi behöver överföra dina personuppgifter utanför EU/EES så kommer vi försöka säkerställa att dessa länder har lika höga krav på säkerhet som vi har inom EU/EES. EU kommissionen har en hög nivå av säkerhet för att skydda dina personuppgifter och vi kommer vända oss till länder som har lika höga krav gällande detta. När vi har leverantörer utanför EU/EES så kommer vi se över kontrakt, certifieringar och etisk standard så att dessa är godkända av EU-kommissionen och uppfyller samma höga nivå.

Vår leverantör av CRM system Keap (Infusion Soft) ligger i USA. 4Change äger uppgifterna och överför inte dessa till leverantör. Hur Keap säkerställer säkerheten av systemet kan ni läsa mer om här.

Skulle 4CHANGE bli uppköpta, slå sig ihop med ett annat företag eller anställa personal så kan personuppgifter komma att överföras och delas med de nya parterna inom företaget för att kunna fortsätta att erbjuda relevanta tjänster och informationsprodukter. Underkonsulter eller eventuellt anställd personal får dessutom skriva under ett sekretessavtal vid anställning och samarbeten.

7.     Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Utifrån det syfte vi har med att samla in dina personuppgifter så styrs även hur länge vi sparar informationen. 4CHANGE sparar aldrig uppgifter om dig längre än nödvändigt utan detta följs upp kontinuerligt. Beroende på vilka uppgifter det gäller så lagrar vi din information olika länge.

Komponenter som styr hur länge vi sparar dina uppgifter är följande:

– Rättsliga förpliktelser. Exempelvis kräver bokföringslagen att vi spar uppgifter om dig i minst sju år (kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter, ekonomiskinformation och identitet.)

– Vilket syfte vi har med insamlandet av dina uppgifter styr även hur länge vi sparar dem. Så länge vi har ett pågående samarbete eller där du gett ditt samtycke att få informationsmail från 4CHANGE lagras denna information.

8.     Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst kontakta oss på info@4change.se om du har frågor eller vill använda dina rättigheter enligt gällande lagstiftning. Du har rätt att:

-begära utdrag av dina personuppgifter.

-begära att dina personuppgifter raderas.

-begära att få tillgång till dina personuppgifter.

-begränsa hur dina personuppgifter används.

-göra invändningar gällande hur vi använder dina personuppgifter.

-korrigera dina uppgifter om de är felaktiga eller ha ändrats.

-flytta dina uppgifter till ett annat företag (dataportabilitet).

Om du vill använda dina rättigheter så kan vi komma att be dig att på något vis legitimera dig för att säkerställa att inte någon som saknar rättigheten gör intrång i dina uppgifter. Vi vill säkerställa dina rättigheter gällande dina personuppgifter.

Vill du använda dina rättigheter så försöker vi lösa detta så snart som möjligt, men beroende på vad du önskar så kan processen ta olika lång tid. Vi har i så fall en nära dialog så att vi kan lösa detta på bästa sätt.

Här kan du läsa mer om Dataskyddsförorningen (GDPR) och vilka rättigheter du har. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du har klagomål gällande hur vi behandlar dina personuppgifter så kontakta oss på info@4change.se. Du kan även kontakta Datainspektionen som har till uppgift att säkerställa dina rättigheter gällande din integritet.

9.     Uppdateringar

Vi kommer uppdatera denna integritetspolicy regelbundet och kommer vid större förändringar kring hur vi behandlar dina personuppgifter meddela dig som då får ge ditt samtycke. Om du inte vill ge ditt medgivande enligt gällande uppdateringar så kan du välja att avsluta samarbetet eller avbryta eventuella avtal med 4CHANGE.

10. Kakor

4CHANGE använder kakor, så kallade cookies på vår webbplats. Detta gör vi för att du ska få en så bra upplevelse på vår webbsida som möjligt och för att det ska gå snabbare för dig när du är inne på våra sidor. Du kan själv ändra inställningar i din webbläsare gällande hur du vill begränsa kakor. Du kan läsa mer om hur vi använder kakor i vår cookie policy.

11. Kontaktuppgifter

Behöver du komma i kontakt med 4CHANGE gällande något som rör denna integritetspolicy eller cookie policy så kan du maila till info@4change.se eller ringa på telefonnummer (+46)70 367 08 03 eller skicka brev till 4CHANGE, Lapplandsgatan 6, 441 57 Alingsås.

Om dina kontaktuppgifter eller personuppgifter ändras så är det viktigt att du meddelar oss om detta så att vi har aktuell information om dig och ditt företag.

Senast uppdaterad 2020-08-26