OM 4CHANGE

Jag som driver 4CHANGE heter Anna Eliasson. Visionen är att alla ska ha en arbetsplats att längta till. Detta gör vi genom att hjälpa människor, grupper och verksamheter att kunna vara hållbara i förändring samt skapa välmående på lång sikt. Jag ser stor potential i att arbeta med medarbetarskap. ledarskap och lärande i hela verksamheten vilket skapar förutsättningar för människor att utvecklas, uppleva trygghet och samtidigt känna arbetsglädje. Det är så vi når framgång!

”Min ingång är att alla människor vill göra ett gott jobb. Vi måste bara se till att skapa förutsättningarna som krävs för att människor ska våga och kunna göra ett gott jobb.”

KUNDEN I FOKUS

Alla verksamheter är olika och därav är det viktigt för mig att skapa en god kunddialog för att få kunskap om ert behov och er verksamhet. På så sätt kan jag anpassa mitt upplägg och inkludera era befintliga arbetsmetoder, rutiner, policys och dokument i insatserna som planeras.

KONSULTEN

Med en kandidatexamen i Ledarskap, hälsa och friskvård i botten har jag jobbat som bland annat hälsoutvecklare på företagshälsovård, projektledare, utbildare, hälsorådgivare och coach. Har även vidareutbildat mig till stresspedagog för att kunna arbeta med förebyggande insatser gentemot stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och har under senare år inriktat mig på området organisatorisk och social arbetsmiljö som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Har även erfarenheter av att jobba som HR strateg med strategiskt och systematiskt arbetsmiljöarbete i fokus. Intresset för naturen och friluftslivet är stort och har funnits med sen barnsben. Arbetar bland annat ideellt som friluftsledare och använder ofta naturen som både arena och metod i mitt arbete.

Min önskan är att 4CHANGE ska ses som en given samarbetspartner i ert förändringsarbete där vi tillsammans kan göra skillnad för verksamheten och människorna i den.