AFTER ACTION REVIEW

”A technique that turns a recent event into a learning opportunity by systematically reviewing a task or
event of interest.”

Ellis & Davidi, 2005

Vill du lära dig en flexibel, effektiv och evidensbaserad metod för systematiskt lärande? Vi erbjuder olika typer av kursupplägg vilket presenteras nedan:


CERTIFIERINGSUTBILDNING – AFTER ACTION REVIEW

Denna utbildning riktar sig till dig som är t.ex. chef, ledare eller arbetar inom HR. Kursen har fokus på att utbilda dig som vill lära dig handleda i metoden After Action Review eller lära ut till andra om hur metoden ska planeras och genomföras. 
I korthet går AAR ut på att tillsammans i sitt team | organisation efter en genomförd arbetsepisod (projekt, delprojekt, arbetsvecka, uppdrag etc.), och på ett strukturerat sätt gå igenom vad man varit med om, vad som fungerat enligt plan, vad som inte gått som förväntat och vad man ska göra annorlunda vid nästa likvärdiga uppdrag efter att ha dragit lärdom av denna erfarenhet. I litteraturen nämns två sätt att genomföra en AAR; Formell och Informell.

 • Formell AAR är mer resursintensiv och involverar planering, samordning, förberedelse, hjälpmedel och kanske supportpersonal. Normalt sker detta på en hög organisationsnivå t.ex. företagsorganisation emedan.
 • Informella AAR (arbetsgrupper, projektgrupper, affärsområden) kräver mindre förberedelser och planering

En meta-analys visade att AAR i genomsnitt förbättrar teamprestationer med 30-40%.

 • Stimulerar organisatorisk kompetens.
 • Utveckling av teamförmågor dvs. förmågan att bättre lösa uppgifter.
 • Team tillfredställelse – delning av information inom grupper påverkar gruppers förmågor, nöjdhet med beslut, integrering av kunskap och stärker sammanhållning.


KURSENS INNEHÅLL

– Om metoden
– Fördelar och syfte
– Formell After Action Review
– Informell After Action Review
– Målinriktat arbete
– Framgångsnycklar i handledning
– Implementering och övningar

PRAKTISK INFORMATION

– Heldagsutbildning 9-17
– Stockholm, Göteborg, Distans
– Max 12 deltagare
– Kursmaterial: Handledarguide & certifieringsintyg

PRIS
Digital: 6,995 (ex moms) kr
Fysisk: 7,995 (ex moms) kr


KURS I INFORMELL AFTER ACTION REVIEW

Denna utbildning riktar sig till dig som är t.ex. chef, ledare eller arbetar inom HR. Kursen har fokus på att ge dig tillräcklig kunskap för att komma igång med metoden i din arbetsgrupp. 

I korthet går AAR ut på att tillsammans i sitt team efter en genomförd arbetsepisod (projekt, delprojekt, arbetsvecka, uppdrag etc.), och på ett strukturerat sätt gå igenom vad man varit med om, vad som fungerat enligt plan, vad som inte gått som förväntat och vad man ska göra annorlunda vid nästa likvärdiga uppdrag efter att ha dragit lärdom av denna erfarenhet.

 • Informell AAR (arbetsgrupper, projektgrupper, affärsområden) kräver mindre förberedelser och planering


KURSENS INNEHÅLL

– Om metoden
– Fördelar och syfte
– Informell After Action Review metodik
– Implementeringstips

PRAKTISK INFORMATION

– Halvdagsutbildning 13.00-16.30
– Digital: ZOOM/Teams
– Max 12 deltagare
– Kursmaterial: Start-up guide

PRIS:
3 995 kr (ex moms)


FÖRETAGSANPASSAD AFTER ACTION REVIEW

Vi erbjuder företagsanpassade kurser i metoden After Action Review. Vi i samråd med dig gör en behovsinventering som ligger till grund för hur ni vill ha en After Action Review  utbildning i er organisation. Nedan följer några förlag på upplägg men om du har andra tankar så hör av dig

 • Formell AAR är mer resursintensiv och involverar planering, samordning, förberedelse, hjälpmedel och kanske supportpersonal. Normalt sker detta på en hög organisationsnivå t.ex. företagsorganisation emedan.
 • Informell AAR (arbetsgrupper, projektgrupper, affärsområden) kräver mindre förberedelser och planering
 • Train-the trainer upplägg där vi utbildar personer i er organisation som i sin tur utbildar medarbetare.


KURSENS INNEHÅLL

– Om metoden
– Fördelar och syfte
– Informell After Action Review metodik
– Implementeringstips

PRAKTISK INFORMATION

Tid: Enligt önskemål
Innehåll: Anpassat enligt önskemål

PRIS:
Enligt offert


Kursanmälan

Just nu har vi inte några kursdatum klara men tar upp intresseanmälan till anna.eliasson@4change.se

Integritetspolicy 4CHANGE och CrewCraft.


Jag vill gärna att ni kontaktar mig för mer info:


Bakgrund – After Action Review

De första AAR utvecklades av armégeneraler. Ett av de första och bästa exemplen på en AAR är Julius Caesars ”Commentaries on the Gallic War”. Den amerikanska armén har använt After Action Review (AAR) som den primära metoden för att ge feedback efter bl.a. träningsövningar sedan 20 år tillbaka. World Health Organization (WHO) implementerade ”The guidance for after action review (AAR)”, när de nya International Health Regulation (IHR) utvecklades och etablerades, för att användas av vårdpersonal globalt under situationer som rör människors hälsa. Vidare så används AAR inom en rad olika områden, både inom privat och såväl som offentlig sektor i Sverige t.ex av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för att det är en enkel och effektivt feedback metod.

Syfte med metoden:

AAR kan genomföras som en enklare, informell dialog eller som en mer omfattande och formell dialog. AAR är en utmärkt metod för att utvärdera och ständigt utveckla processer och ta tillvara på lärande. Genom att engagera alla deltagare i att förklara vad som hände och varför det hände läggs fokus på hur teamet ständigt kan utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden. Fokus ligger på vad inte på vem i dialogen!

Fördelarna med metoden:

 • Aktivt lärande – Istället för att återupprepa gamla misstag så skapar denna metod ett systematiskt sätt för utvärdering och feedback, där lärande står i fokus. Att gå från ord till handling. Vad gjorde vi bra och varför? Vad kan vi göra bättre och hur?
 • Utvecklande av teamförmågor – Metodens process gör att teamet får en ökad kompetens att ta sig an utmaningar och hitta vägar framåt istället för att fastna i gamla hjulspår. Den sätter även fokus på VAD, inte VEM vilket gör att teamet vågar lyfta misstag och brister istället för att vara rädd för att bli syndabock.
 • Teamsammanhållning – När en AAR blir en del av arbetsprocessen så skapas förutsättningar för psykologisk trygghet och tillit i gruppen. Det stärker gruppen att våga fatta beslut, hitta lösningar och nå framgång tillsammans.

Ett samarbete mellan:

4CHANGE & CrewCraftSweden