AFTER ACTION REVIEW

After Action Review – Certifieringsutbildning

Lär dig att handleda den evidensbaserad metoden för målinriktat arbete.

Hjälp teamet att kontinuerligt utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden, ta till vara på lärdomar, utveckla teamförmågorna och stärka sammanhållningen. Metoden är väletablerad och används av bland andra Världshälsoorganisationen (WHO) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

En meta-analys visade att AAR i genomsnitt förbättrar teamprestationer med så mycket som 30-40 % vilket är en påtaglig effekt.

Syftet med utbildningen

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Förstå After Action Review som dialogmetod för utvärdering och lärande.
 • Som handledare kunna planera, praktiskt genomföra och utvärdera genomförandet av en After Action Review.
 • Fått mer kunskap om att handleda gruppdialoger på ett bra sätt.

Vinsterna med metoden:

Vinsterna med att jobba systematiskt och metodiskt med utvärdering, feedback och lärande är många men det som visat sig vara de främsta styrkorna med AAR är:

 • Aktivt lärande för individ, grupp, organisation
 • Utveckling av teamförmågor
 • Ökad teamsammanhållning

Metodens olika format

I korthet går AAR ut på att tillsammans i sitt team, efter en genomförd arbetsepisod (projekt, delprojekt, arbetsvecka, uppdrag etc.), på ett strukturerat och systematiskt sätt utvärdera och skapa lärdomar för att kunna utveckla arbetet framåt. Metoden hjälper er att lättare gå från ord till handling om den används kontinuerligt och systematiskt.

Du kan antingen göra en formell AAR eller en informell AAR. Detta görs i work shop format som gruppdialog.

 • En informell AAR används i arbetsvardagen för att exempelvis utvärdera en arbetsvecka, ett arbetsmoment eller för att följa upp mål. Den är väldigt effektiv och går snabbt att göra när den är implementerad.
 • En formell AAR sker exempelvis efter en organisationsförändring, efter en kris, efter en stor insats eller projektslut. Den tar längre tid i anspråk och kräver mer organisation och planering men är ett otroligt bra sätt att utvärdera och ta vidare lärdomar inför liknande tillfällen.
 • Det fungerar även utmärkt att använda som en individuell AAR i ett medarbetarsamtal eller i sitt ledarskap.

Läs mer om AAR och dess fördelar här.

Kursupplägg

 • Kurslängd: 1 dag
 • Kursformat: Digitalt eller IRL
 • Tid: 9.00-16.00
 • Max: 12 deltagare
 • Pris: Från 4995 :- ex moms per deltagare
 • Kursmaterial: Handledarguide. Presentation för att stötta implementeringen av metoden i en arbetsgrupp.

För vem är utbildningen?

Du kan vara chef eller gruppledare som bestämt dig för att utveckla din förmåga och kompetens i grupputveckling. Eller så arbetar du som HR och vill få mer verktyg som bidrar till verksamhetsutveckling.

Work shop processens olika delar:

Jag vill gärna att ni kontaktar mig för mer info:

Bakgrund – After Action Review

De första AAR utvecklades av armégeneraler. Ett av de första och bästa exemplen på en AAR är Julius Caesars ”Commentaries on the Gallic War”. Den amerikanska armén har använt After Action Review (AAR) som den primära metoden för att ge feedback efter bl.a. träningsövningar sedan 20 år tillbaka. World Health Organization (WHO) implementerade ”The guidance for after action review (AAR)”, när de nya International Health Regulation (IHR) utvecklades och etablerades, för att användas av vårdpersonal globalt under situationer som rör människors hälsa. Vidare så används AAR inom en rad olika områden, både inom privat och såväl som offentlig sektor i Sverige t.ex av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för att det är en enkel och effektivt feedback metod.

Syfte med metoden:

AAR kan genomföras som en enklare, informell dialog eller som en mer omfattande och formell dialog. AAR är en utmärkt metod för att utvärdera och ständigt utveckla processer och ta tillvara på lärande. Genom att engagera alla deltagare i att förklara vad som hände och varför det hände läggs fokus på hur teamet ständigt kan utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden. Fokus ligger på vad inte på vem i dialogen!

Fördelarna med metoden:

 • Aktivt lärande – Istället för att återupprepa gamla misstag så skapar denna metod ett systematiskt sätt för utvärdering och feedback, där lärande står i fokus. Att gå från ord till handling. Vad gjorde vi bra och varför? Vad kan vi göra bättre och hur?
 • Utvecklande av teamförmågor – Metodens process gör att teamet får en ökad kompetens att ta sig an utmaningar och hitta vägar framåt istället för att fastna i gamla hjulspår. Den sätter även fokus på VAD, inte VEM vilket gör att teamet vågar lyfta misstag och brister istället för att vara rädd för att bli syndabock.
 • Teamsammanhållning – När en AAR blir en del av arbetsprocessen så skapas förutsättningar för psykologisk trygghet och tillit i gruppen. Det stärker gruppen att våga fatta beslut, hitta lösningar och nå framgång tillsammans.

Missa inte nästa kurstillfälle

Vi erbjuder både öppna workshops eller kundanpassade lösningar. Våra öppna utbildningar ser ni här nedan. För företagsspecifika utbildningar kontakta anna.eliasson@4change.se

Kursformat: I höst planerar vi genomföra fysiska workshops (om rådande restriktioner tillåter, i annat fall erbjuder vi digital workshop).

Tid: 09.00-16.00

Antal deltagare: Max 12 personer

Investering: 6995 kr exkl moms per person

25 NOVEMBER: GÖTEBORG

30 NOVEMBER: STOCKHOLM


Vi erbjuder även digitala utbildningar i höst för den som inte har möjlighet att komma till Stockholm eller Göteborg.

Kursformat: Digital workshop

Tid: 09.00-16.00

Antal deltagare: Max 10 personer

Investering: 4995 kr ex moms per person

Nästa kursdatum för online workshop: 23 NOVEMBER

Ett samarbete mellan:

4CHANGE & CrewCraftSweden

Anna Eliasson, certifierad kursledare
Richard Gradin, certifierad kursledare