OM 4CHANGE -2

Jag som driver 4CHANGE heter Anna Eliasson. Visionen är att hjälpa människor, grupper och verksamheter att kunna vara hållbara i förändring samt skapa välmående på lång sikt. Jag ser stor potential i att skapa effektiva och välmående team där människor kan utvecklas, uppleva trygghet och samtidigt känna arbetsglädje. Det är så vi når framgång!

Detta gör vi bland annat genom att skapa tydlighet i organisationen kring:

  • värdegrund,
  • uppdrag,
  • mål och
  • arbetsmetoder

…vilket ger trygghet för medarbetarna och så även chefer. Att sedan skapa, använda och förankra verksamhetens stödsystem gör att vi kan fånga upp tidiga signaler på ohälsa och problem i verksamheten. Genom ett stödjande ledarskap som ger utrymme för delaktighet och dialog så skapas ett gott medarbetarskap tillika engagemang hos medarbetarna.

4 betydande perspektiv i förändring

4CHANGE arbetar utifrån fyra stycken olika perspektiv i förändringsarbetet nämligen samhälls-, organisations-, grupp-, och individperspektiv. De olika delarna påverkar varandra men ofta är det lätt att fastna i ett perspektiv. Har vi problem i verksamheten fastnar vi ofta i att felsöka på individ eller gruppnivå, medan vi behöver kunna zooma ut och se problemet ur en annan synvinkel, se helheten. 4CHANGE hjälper er att kunna zooma ut och få perspektiv.

KUNDEN I FOKUS

Alla verksamheter är olika och därav är det viktigt för mig att skapa en god kunddialog för att få kunskap om ert behov och er verksamhet. På så sätt kan jag anpassa mitt upplägg och inkludera era befintliga arbetsmetoder och dokument i insatserna.

KONSULTEN

Med en kandidatexamen i Ledarskap, hälsa och friskvård i botten har jag jobbat som bland annat hälsoutvecklare på företagshälsovård, projektledare, utbildare, hälsorådgivare och coach. Har även vidareutbildat mig till stresspedagog för att kunna arbeta med förebyggande insatser gentemot stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och har under senare år inriktat mig på området organisatorisk och social arbetsmiljö som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Min önskan är att 4CHANGE ska ses som en given samarbetspartner i ert förändringsarbete där vi tillsammans kan göra skillnad för verksamheten och människorna i den.

Är du nyfiken på att veta mer om vem jag som driver företaget är så kan du skapa dig en bild genom att kika in på min Youtubekanal.

Är du nyfiken på att läsa några av mina artiklar så kan du hitta dem här:

Vill du ta del av mina 5 tips för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa så fyll i formuläret nedan så får du dessa gratis: