OM 4CHANGE

4CHANGE vision är att hjälpa människor, grupper, verksamheter i en föränderlig värld för att kunna vara hållbara och skapa välmående på lång sikt. Jag ser stor potential i att skapa effektiva och välmående team där människor kan utvecklas, uppleva trygghet och samtidigt känna arbetsglädje. Detta gör vi genom att skapa tydlighet i organisationen kring:

  • värdegrund,
  • uppdrag,
  • mål och
  • arbetsmetoder

som ger trygghet för medarbetarna. Att sedan skapa, använda och förankra verksamhetens stödsystem gör att vi kan fånga upp tidiga signaler på ohälsa och problem i verksamheten. Genom ett stödjande ledarskap som ger utrymme för delaktighet och dialog så skapas ett gott medarbetarskap tillika engagemang hos medarbetarna.

4 betydande perspektiv i förändring

4CHANGE arbetar utifrån fyra stycken olika perspektiv i förändringsarbetet nämligen samhälls-, organisations-, grupp-, och individperspektiv. De olika delarna påverkar varandra men ofta är det lätt att fastna i ett perspektiv. Har vi problem i verksamheten fastnar vi ofta i att felsöka på individ eller gruppnivå, medan vi behöver kunna zooma ut och se problemet ur en annan synvinkel, se helheten.

KUNDEN I FOKUS

Alla verksamheter är olika och därav är det viktigt för oss att skapa en god kunddialog för att få kunskap om ert behov och er verksamhet. På så sätt kan jag anpassa mitt upplägg och inkludera era befintliga arbetsmetoder och dokument i insatserna.

KONSULTEN

Med en kandidatexamen i Ledarskap, hälsa och friskvård i botten har jag jobbat som bland annat hälsoutvecklare på företagshälsovård, projektledare, utbildare, hälsorådgivare och coach. Har även vidareutbildat mig till stresspedagog för att kunna arbeta med förebyggande insatser gentemot stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och har under senare år inriktat mig på området organisatorisk och social arbetsmiljö som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Min önskan är att 4CHANGE ses som en given samarbetspartner i ert förändringsarbete där vi tillsammans kan göra skillnad för verksamheten och människorna i den!

Är du nyfiken på att veta mer om vem jag som driver företaget är så kan du skapa dig en bild genom att kika in på min Youtubekanal.