Columbi – Om sanningen ska fram!

Columbi – Om sanningen ska fram!

4CHANGE är stolt ambassadör för Columbi. Jag gillar Columbi för det är ett enkelt verktyg som snabbt får fram sanningen om hur ett team mår. Det är en nulägesbeskrivning som utgår från en öppen fråga men som slutar med en konkret handlingsplan och en väg framåt. Det skapar engagemang, insikt och samsyn i arbetsgruppen. Det är precis det som tilltalar mig, att jobba med det faktiska nuläget i en grupp och att gå från ord till handling på ett konkret sätt genom att engagera medarbetarna.

”Om sanningen ska fram…så krävs mod och tålamod. Mod eftersom sanningar ibland kan svida till, bära oväntad information och vända upp och ned på det som hittills varit bergfast. Att vara modig med Columbi betyder att våga vilja ta reda på hur något upplevs, på riktigt.”

En Columbi hjälper oss att kartlägga exempelvis upplevd arbetsmiljö, kultur, värderingar och kvalitet. Den består av två delar: en kartläggning med en digital intervju samt en analyserande workshop eller avstämning. Den digitala intervjun ger både jämförbara kvantitativa tal samt kvalitativ information. Tillsammans visar dessa det upplevda nuläget.

Rapporten tjänar som grund för samtal med en grupp i en workshop, som avstämning av läget och som bas för planering framåt.

Låter det spännande? Testa gärna demon nedan för att skapa dig en bild av hur själva undersökningen går till.

Så här går det till:

  1. Deltagarna, i en eller flera grupper, får den digitala intervjun via ett inbjudningsmail med en länk. Länken är öppen under en veckas tid så att alla hinner genomföra kartläggningen. Ingen identifiering sker, bara du vet vem som är inbjuden att delta. Columbi är 100 % anonym.
  2. Den digitala intervjun tar bara några minuter att göra. Deltagarna skriver in sina subjektiva svar och värderar, graderar och klassificerar dem sedan. Processen ger varje person utrymme att ge sin subjektiva bild av det som är viktigt här och nu. Materialet sammanställs sedan till gruppens gemensamma nulägesbeskrivning.
  3. Vi behöver endast någon dag för att sammanställa rapporten. Så inom två veckor från beställning har du rapporten som visar gruppens svar där både kvalitativ och kvantitativ information finns med. Analysen görs vid återkopplingen, ofta tillsammans med alla deltagare i en work shop.

Sedan börjar det roliga – Att ta reda på sanningen tillsammans, och utifrån den staka ut en väg framåt!

Vill du ta reda på sanningen?